Mijn favorieten

Wonen in Bolsward

Bolsward is met haar prachtige, historische binnenstad en vele musea één van Friesland’s mooiste steden.

Geschiedenis

Bolsward kent een lange geschiedenis, die ver terug gaat in de tijd. Bolsward is ontstaan op drie terpen. Op deze heuvels werden dorpen gebouwd, die de bewoners beschermden tegen het water. Door de ligging vlak bij de Waddenzee werd de stad in de elfde eeuw een belangrijke handelsplaats. Schepen kwamen van verre met producten die in Bolsward op de markt werden verkocht. Bolsward werd lid van het Hanzeverbond, een verdrag tussen grote steden uit Nederland, België en Duitsland. In 1455 kreeg Bolsward stadsrechten.
 

Bezienswaardigheden

In de binnenstad staan veel monumentale gebouwen. Eén daarvan is het stadhuis uit 1615, dat rijk versierd is. In het stadhuis zit ook de Oudheidkamer.
Bolsward kende vroeger verscheidene kloosters en kerken. De oudste is de Broerekerk, die helaas in 1980 door brand werd verwoest. De overblijfselen van deze kerk zijn nog altijd te bezichtigen. De Martinikerk is zonder twijfel Bolswards meest imponerende gebouw.
Naast kerken kent Bolsward ook twee bekende musea. Allereerst het Titus Brandsmamuseum. Daarnaast staat in Bolsward het Gysbert Japicxhûs.